Certificering


Allan Winkel Hansen kan rådgive om investeringsprodukter i mærkningskategorierne grøn og gul.

Grønne produkter

✔ Danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR

 Statsobligationer udstedt af eurolande i EUR og DKK

 Realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter

 ​Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter

 Særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter

Gule produkter

 ​Aktier, der er optaget til handel på reguleret marked

 ​Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked

 ​Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det investerede beløb

 Exchange Traded Notes, hvor der ikke kan tabes mere end det investerede beløb

 Statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR

 ​Investeringsforeningsbeviser (UCITS)

 Strukturerede indlån

 Exchange Traded Funds (ETF’er), som er UCITS godkendte

 • Charlotte Diamant

  Jeg har fuld tillid til Allan, der forstår at rådgive ud fra mine behov

 • Yasmin Tajik

  Historikken taler for sig selv, og mine investeringer ligger rigtig pænt. Uden jeg skal bruge tid på at spekulere. Og når man skriver til selskaberne, får man fat i chefen. Det synes jeg er perfekt. 

 • Klaus Falkesen

  Mit kendskab til Allan, investerings strategien og gennemsigtigheden i produkterne giver mig 100% tillid

 • Der findes i virkeligheden kun to slags investeringer – de fornuftige og de ufornuftige

 • Aktier og obligationer, stor spredning og lave omkostninger – virker det ikke meget fornuftigt?

 • Intelligent, begavet, gennemtænkt, logisk, klogt, realistisk, fornuftigt – Sjovt nok er det de færreste, der investere på den måde

 • Allans behagelige facon og store viden, giver mig tryghed i mine investeringer 

 • Jeg har fuld tiltro til Allans beslutninger, der i mange år har givet mig det forventede afkast

 • Det er meget trygt at investere hos Allan – han har et kæmpe overblik

Rådgivning

Vi gennemgår dine samlede investeringer og giver et bud på en WH Private løsning.

Vi tilbyder dig en personlig opfølgning og en direkte adgang til at investere efter vores principper. Til lave omkostninger og med konstant opfølgning.