2
1
2

Certificering

Allan Winkel Hansen kan rådgive om investeringsprodukter i mærkningskategorierne grøn og gul.

Grønne produkter

✔ Danske statsobligationer udstedt i DKK og EUR

✔ Statsobligationer udstedt af eurolande i EUR og DKK

✔ Realkreditobligationer udstedt af danske realkreditinstitutter

✔ ​Særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO) udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter

✔ Særligt dækkede obligationer (SDO) udstedt af danske penge- og realkreditinstitutter

Gule produkter

✔ ​Aktier, der er optaget til handel på reguleret marked

✔ ​Erhvervsobligationer, der er handlet på et reguleret marked

✔ ​Certifikater, hvor der ikke kan tabes mere end det investerede beløb

✔ Exchange Traded Notes, hvor der ikke kan tabes mere end det investerede beløb

✔ Statsobligationer udstedt i andre valutaer end DKK og EUR

✔ ​Investeringsforeningsbeviser (UCITS)

✔ Strukturerede indlån

✔ Exchange Traded Funds (ETF’er), som er UCITS godkendte

​​