2
1
2

WH ETF Model Portefølje – medium risiko

WH ETF Model porteføljen er designet for en investor med medium risikoprofil og investeringshorisont på 5-7 år. Porteføljen består udelukkende af investeringer i ETF’er fordelt på aktier og obligationer. Porteføljen er globalt orienteret og er bredt diversificeret på regioner og typer af obligationer. Nedenfor vises den nuværende fordeling af investeringer. Der foretages rebalancering 1-2 gange om året. De gennemsnitlige omkostninger i fondene udgør ca. 0,30% p.a. og er fratrukket afkastet, som kan ses ved at klikke på dette link: Modelportefølje – Medium Risiko – Januar 2021

wh-etf-diagram

ETF betyder ”Exchange Traded Fund” og er som udgangspunkt en børsnoteret indeksfond (kan i struktur sammenlignes med en investeringsforening). Fonden tilstræber at følge indeksets afkast så tæt som muligt og herved give investorerne det samme afkast som det underliggende marked til lavest mulige omkostninger. For at kunne levere det samme afkast som indekset, vil ETF’en typisk indeholde stort set de samme værdipapirer, som markedsindekset. Omkostningerne i en ETF er markant lavere end for en traditionel og sammenlignelig investeringsforening.

ETF Introduktion

Hvad er et aktieindeks?

Et aktieindeks måler udviklingen for et udvalgt antal aktier. Man taler ofte om at ”børsen stiger eller falder”. Her menes om et vist indeks stiger eller falder. Hvis et indeks stiger betyder det at den samlede værdi af de underliggende aktier er steget. Når man taler om Københavns fondsbørs udvikling tales der oftest om OMXC20, som er et indeks over de 20 største danske aktier. De fleste aktieindeks er kapitalvægtede; det vil sige at jo større børsværdi en virksomhed har desto større vægt får det i indekset.

Hvad er indeksafkastet?
Indeksafkastet udtrykker ændringen, ofte i procent, som et aktieindeks stiger (eller falder) i løbet af en vis periode (typisk et år).​

Hvad er en investeringsforening?
En investeringsforening er en sammenslutning af investorer. Foreningen investerer medlemmernes (investorernes) opsparing i værdipapirer. Foreningen har en medlemsvalgt bestyrelse, som lægger de overordnede linjer for foreningens investeringer. Foreningen tager et gebyr, hvilket typisk svinger mellem 1% og 2,5% afhængigt af hvilke typer midler der forvaltes. Langt de fleste investeringsforeninger forsøger, gennem aktiv forvaltning, at opnå et højere afkast end det aktieindeks foreningen bruger som benchmark. Dette kaldes også ”stock picking”. Flere undersøgelser har vist at langt det fleste investeringsforeninger kun i bedste tilfald kan opnå indeksafkastet.

Hvad er en ETF?
ETF betyder ”Exchange Traded Fund” og er som udgangspunkt en børsnoteret indeksfond (kan i struktur sammenlignes med en investeringsforening). Fonden tilstræber at følge indeksets afkastet så tæt som muligt. Et eksempel kunne være EURO STOXX indekset, som indeholder de førende aktier i Eurozonen. Formålet med en ETF er at give investorerne det samme afkast som det underliggende marked. Hvis EURO STOXX indekset stiger med 10% i løbet af et år, skal en ETF der følger dette indeks, tilstræbe at give investorerne det samme afkast (minus gebyrer).

For at kunne levere det samme afkast som markedsindekset, indeholder ETF’en de samme værdipapirer som indekset (eller en repræsentation af disse værdipapirer gennem derivater).

Hvad er fordelene ved ETF’er?

  • Lavere Omkostninger: Er ofte noget billigere end traditionelle investeringsforeninger
  • Risiko Spredning: ETF’er giver diversificering – investorerne undgår at lægge alle æg i en kurv.
  • Transparens: ETF’er tilbyder en høj grad af transparens med hensyn til porteføljebeholdninger, afkast, og omkostninger.
  • Fleksibilitet: Der findes et bredt udvalg af ETF’er til rådighed, og de kan købes og sælges nemt og hurtigt.