Formuepleje ved WH Index


WH Index A/S er et Investeringsselskab, hvor porteføljen styres ud fra de principper WH Invest arbejder efter. Vi tilbyder formuepleje og håndterer investeringer for private, der ikke kan finde tid til at klare investeringerne selv. Det kan også være for investorer, der ikke har overskuddet eller blot ønsker professionel håndtering af sine investeringer.

Selskabet er et skattefrit investeringsselskab, der investerer i obligationer og aktieindeks. Selskabet investerer med en kombination af egenkapital og lånekapital. Lånekapitalen udgør som udgangspunkt 1/2 gange egenkapitalen og der investeres 1/3 i aktieindeks og 2/3 i obligationer. WH Index har en afkastmålsætning på 10% p.a., hvilket søges opnået ved at sammensætte den rette blanding af aktier og obligationer samt ved at være på flere markeder på én gang. Herudover reduceres udsvingene ved anvendelse af anerkendte finansielle værktøjer.

Det gøres opmærksom på, at beskrivelsen af dette produkt ikke må og kan betegnes som et offentligt udbud. Beskrivelsen af produktet er medtaget for at vise resultaterne af WH INVEST´s investeringsfilosofi. Der kan alene investeres i dette produkt ved direkte henvendelse til selskabet – WH Index A/S.​

Konceptet bag WH Index

 1. ET INVESTERINGSELSKAB FOR INVESTORERNE
  Specialiseret formuepleje med fokus på den personlige relation. Formueforvalter investerer med kunderne
   
 2. MÅLSÆTNINGER FOR AFKAST OG RISIKO
  10% i gennemsnitlig årligt afkast (lang sigt). Udsvingsricisi er defineret.
   
 3. LAV OMKOSTNINGSPLATFORM
  Lav handelsaktivitet som følge af investering i aktieindeks. Handelsomkostninger på institutionelle vilkår.
   
 4. RÅDGIVNINGSHONORAR MODEL
  Fornuftig og reel model med fokus på langsigtet opbygning af volumen – Enkel model – 0,90% i rådgivningshonorer.
   
 5. INVESTERINGSFILOSOFI
  Baseret på anerkendt porteføljeteori. Rette blanding af aktier og obligationer. Valg af aktieprodukt – indeks frem for individuelle aktier. Køb af indeks billigt og sikkert. Investerer med kunderne​.

Kontakt

Vi udarbejder en individuel skræddersyet løsning, der tilpasser sig dine ønsker og vores professionelle viden. Vi tilbyder dig en personlig opfølgning og en direkte adgang til at investere efter vores principper. De finansielle markeder bliver stadig mere komplekse, og du har sikkert en travl hverdag. Vi tilbyder derfor en uforpligtende samtale, og det er naturligvis muligt at indhente referencer fra nuværende kunder.

ALLAN WINKEL HANSEN
Direktør og stifter
Tel. +45 70 21 33 99
Mail: allan@whinvest.dk

 • Charlotte Diamant

  Jeg har fuld tillid til Allan, der forstår at rådgive ud fra mine behov

 • Yasmin Tajik

  Historikken taler for sig selv, og mine investeringer ligger rigtig pænt. Uden jeg skal bruge tid på at spekulere. Og når man skriver til selskaberne, får man fat i chefen. Det synes jeg er perfekt. 

 • Klaus Falkesen

  Mit kendskab til Allan, investerings strategien og gennemsigtigheden i produkterne giver mig 100% tillid

 • Der findes i virkeligheden kun to slags investeringer – de fornuftige og de ufornuftige

 • Aktier og obligationer, stor spredning og lave omkostninger – virker det ikke meget fornuftigt?

 • Intelligent, begavet, gennemtænkt, logisk, klogt, realistisk, fornuftigt – Sjovt nok er det de færreste, der investere på den måde

 • Allans behagelige facon og store viden, giver mig tryghed i mine investeringer 

 • Jeg har fuld tiltro til Allans beslutninger, der i mange år har givet mig det forventede afkast

 • Det er meget trygt at investere hos Allan – han har et kæmpe overblik

Rådgivning

Vi gennemgår dine samlede investeringer og giver et bud på en WH Private løsning.

Vi tilbyder dig en personlig opfølgning og en direkte adgang til at investere efter vores principper. Til lave omkostninger og med konstant opfølgning.