2
1
2

Formuepleje ved WH Index

WH Index A/S er et Investeringsselskab, hvor porteføljen styres ud fra de principper WH Invest arbejder efter. Vi tilbyder formuepleje og håndterer investeringer for private, der ikke kan finde tid til at klare investeringerne selv. Det kan også være for investorer, der ikke har overskuddet eller blot ønsker professionel håndtering af sine investeringer.

Selskabet er et skattefrit investeringsselskab, der investerer i obligationer og aktieindeks. Selskabet investerer med en kombination af egenkapital og lånekapital. Lånekapitalen udgør som udgangspunkt 1/2 gange egenkapitalen og der investeres 1/3 i aktieindeks og 2/3 i obligationer. WH Index har en afkastmålsætning på 10% p.a., hvilket søges opnået ved at sammensætte den rette blanding af aktier og obligationer samt ved at være på flere markeder på én gang. Herudover reduceres udsvingene ved anvendelse af anerkendte finansielle værktøjer.

Det gøres opmærksom på, at beskrivelsen af dette produkt ikke må og kan betegnes som et offentligt udbud. Beskrivelsen af produktet er medtaget for at vise resultaterne af WH INVEST´s investeringsfilosofi. Der kan alene investeres i dette produkt ved direkte henvendelse til selskabet – WH Index A/S.​

Konceptet bag WH Index

 1. ET INVESTERINGSELSKAB FOR INVESTORERNE
  Specialiseret formuepleje med fokus på den personlige relation. Formueforvalter investerer med kunderne
   
 2. MÅLSÆTNINGER FOR AFKAST OG RISIKO
  10% i gennemsnitlig årligt afkast (lang sigt). Udsvingsricisi er defineret.
   
 3. LAV OMKOSTNINGSPLATFORM
  Lav handelsaktivitet som følge af investering i aktieindeks. Handelsomkostninger på institutionelle vilkår.
   
 4. RÅDGIVNINGSHONORAR MODEL
  Fornuftig og reel model med fokus på langsigtet opbygning af volumen – Enkel model – 0,90% i rådgivningshonorer.
   
 5. INVESTERINGSFILOSOFI
  Baseret på anerkendt porteføljeteori. Rette blanding af aktier og obligationer. Valg af aktieprodukt – indeks frem for individuelle aktier. Køb af indeks billigt og sikkert. Investerer med kunderne​.
   

Kontakt

Vi udarbejder en individuel skræddersyet løsning, der tilpasser sig dine ønsker og vores professionelle viden. Vi tilbyder dig en personlig opfølgning og en direkte adgang til at investere efter vores principper. De finansielle markeder bliver stadig mere komplekse, og du har sikkert en travl hverdag. Vi tilbyder derfor en uforpligtende samtale, og det er naturligvis muligt at indhente referencer fra nuværende kunder.

ALLAN WINKEL HANSEN
Direktør og stifter
Tel. +45 70 21 33 99
Mail: allan@whinvest.dk