Legal Disclaimer


WH Invest ApS har udarbejdet denne hjemmeside med henblik på, at informere om WH Invest ApS og WH Invest ApS tjenesteydelser.

WH Invest ApS bestræber sig på at holde hjemmesiden fri for elementer, som kan overføres til, generelle eller beskadige brugerens computer eller derpå lagrede data, m.v., men WH Invest ApS kan ikke udelukke, at dette kan forekomme, og WH Invest ApS påtager sig intet ansvar herfor. Det betyder, at WH Invest ApS ikke kan gøres erstatningsansvarlig for tab som følge heraf.

OPLYSNINGER

Ved oplysninger forstås enhver information som forefindes på www.whinvest.dk.

 • Charlotte Diamant

  Jeg har fuld tillid til Allan, der forstår at rådgive ud fra mine behov

 • Yasmin Tajik

  Historikken taler for sig selv, og mine investeringer ligger rigtig pænt. Uden jeg skal bruge tid på at spekulere. Og når man skriver til selskaberne, får man fat i chefen. Det synes jeg er perfekt. 

 • Klaus Falkesen

  Mit kendskab til Allan, investerings strategien og gennemsigtigheden i produkterne giver mig 100% tillid

 • Der findes i virkeligheden kun to slags investeringer – de fornuftige og de ufornuftige

 • Aktier og obligationer, stor spredning og lave omkostninger – virker det ikke meget fornuftigt?

 • Intelligent, begavet, gennemtænkt, logisk, klogt, realistisk, fornuftigt – Sjovt nok er det de færreste, der investere på den måde

 • Allans behagelige facon og store viden, giver mig tryghed i mine investeringer 

 • Jeg har fuld tiltro til Allans beslutninger, der i mange år har givet mig det forventede afkast

 • Det er meget trygt at investere hos Allan – han har et kæmpe overblik

Rådgivning

Vi gennemgår dine samlede investeringer og giver et bud på en WH Private løsning.

Vi tilbyder dig en personlig opfølgning og en direkte adgang til at investere efter vores principper. Til lave omkostninger og med konstant opfølgning.