2
1
2

​​Nyttige links

Investeringsfondsbranchen
www.investering.dk
På denne hjemmeside findes bl.a. sammenligning af afkast og risikonøgletal for samtlige danske investeringsforeninger

iShares​
http://dk.ishares.com/da/pc/
Viser selskabet iShares’ udbud af ETF funde samt introduktion til deres produkter

Morningstar
www.morningstar.dk