Ordliste


Aktiv fond
​En fond der forsøger at generere et afkast over markedsafkastet ved hjælp af en menneskelig vurdering til at udvælge og handle værdipapirer og aktivklasser. Akive fondsforvaltere forsøger at slå indeksafkastet. I modsætning hertil forsøger indeksforvaltere at matche afkastet for indekser så tæt som muligt.

Benchmark Indeks
​Et indeks som består af en kurv af værdipapirer, imod hvilket afkastet for en fond eller investeringsstrategi kan måles.

Børshandlede fonde (ETF’er)
​Fonde der er designet til at følge indeks. ETF’er er åbne for nye investeringer og er noteret på mange børser rundt i verden.

Indeks
Et statistisk udtryk, der bruges til at måle ændringer i økonomien eller finansielle markeder, ofte udtrykt i procentvis ændringer.

Indeksering (Index Tracking)
​En investeringsstrategi, hvorved en fondsforvalter forsøger at matche den gennemsnitlige afkast for et marked eller en gruppe af værdipapirer som repræsenteret ved et indeks.

Indeksfond
En fond, der tilstræber at følge afkastet for et udvalgt indeks så tæt som muligt. ​Det opnås enten ved brug af replikeringsstrategi (at holde samtlige værdipapirer i et indeks på linje med dens vægt i indekset), eller ved at eje en kurv af værdipapirer hvis totale afkast vil afspejle indeksafkast tæt.

Indre Værdi (NAV – Net Asset Value)
Værdien af hver aktie/andel i fonden med hensyn til værdien for dens underliggende værdipapirer. Det beregnes som den samlede værdi af en fond (værdipapirer plus kontanter og tilskrevne renter minus gebyrer) divideret med antallet af udstedte aktier/andele. ​Markedspris af en ETF kan være til en overpris (premium) eller rabat (discount) i forhold til NAV.

Komission
Det gebyr, der betales til en børsmægler ved hvert køb eller salg af et værdipapir.

Obligation
Gæld, der kan handles. Stiftet af en låntager, der accepterer at betale regelmæssige rentebetalinger (kuponer), og tilbagebetale den oprindeligt lånte sum på et angivet tidspunkt.

Totale Omkostningsforhold (TER – Total Expense Ratio)
​​De omkostninger som en fond betaler for at dække administrationsgebyrer, bestyrelseshonorar og driftsomkostninger, såsom handel. TER udtrykkes som en procent af en fonds aktiver. Det omfatter ikke komissioner betalt til mæglere for køb eller salg af ETF’er.

Tracker Fond
Et kollektivt investeringsprodukt, der forsøger at genere det samme totale afkast som et underliggende indeks ved at investere i indeksets selskaber. Envher form for syntetisk finansielt instrument (derivat), der er designet til at følge et markedsindeks eller underdele deraf.

Tracking Error
Afvigelsen mellem fond og dens indeks: det beløb med hvilken en fonds afkast afviger fra afkastet for dens benchmark-indeks. TE er et resultat af omkostninger og gebyrer til administration, handel og securities lending.

Årlig Portefølje Omsætning
Den procentværdi af aktier i en portefølje der sælges og erstattes med ny aktier hvert år. Indeksfonde har meget lavere omsætning end aktive fonde (færre handelsomkostninger).

 • Charlotte Diamant

  Jeg har fuld tillid til Allan, der forstår at rådgive ud fra mine behov

 • Yasmin Tajik

  Historikken taler for sig selv, og mine investeringer ligger rigtig pænt. Uden jeg skal bruge tid på at spekulere. Og når man skriver til selskaberne, får man fat i chefen. Det synes jeg er perfekt. 

 • Klaus Falkesen

  Mit kendskab til Allan, investerings strategien og gennemsigtigheden i produkterne giver mig 100% tillid

 • Der findes i virkeligheden kun to slags investeringer – de fornuftige og de ufornuftige

 • Aktier og obligationer, stor spredning og lave omkostninger – virker det ikke meget fornuftigt?

 • Intelligent, begavet, gennemtænkt, logisk, klogt, realistisk, fornuftigt – Sjovt nok er det de færreste, der investere på den måde

 • Allans behagelige facon og store viden, giver mig tryghed i mine investeringer 

 • Jeg har fuld tiltro til Allans beslutninger, der i mange år har givet mig det forventede afkast

 • Det er meget trygt at investere hos Allan – han har et kæmpe overblik

Rådgivning

Vi gennemgår dine samlede investeringer og giver et bud på en WH Private løsning.

Vi tilbyder dig en personlig opfølgning og en direkte adgang til at investere efter vores principper. Til lave omkostninger og med konstant opfølgning.