2
1
2

Politik om virksomhedens modtagelse af provision

Såfremt WH Invest ApS modtager nogen form for provision eller vederlag fra en tredjepart og hvor betalingen kan henføres til et kundeforhold, vil denne honorering enten blive videresendt direkte til kunden eller blive modregnet i kundens betaling til WH Invest ApS. Honoreringen vil blive foretaget hurtigst muligt efter virksomhedens modtagelse af denne.