2
1
2

​SKAT

SELSKABET

WH Index A/S er et skattefritaget investeringsselskab.

INVESTOR

Avancerne selvangives i det indkomstår de vedrører, eksempelvis skal en kursstigning i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 medtages på selvangivelsen for indkomståret 2018

Ovenstående skattemæssige oplysninger er af general karakter og kan ikke opfattes som specifik rådgivning. Investorer anbefales at søge konkret rådgivning hos egen rådgiver.