Private investeringer – Rådgivning i investering


WH Index Growth A/S er et skattefrit investeringsselskab, der investerer i obligationer og aktieindeks. Selskabet investerer med en kombination af egenkapital og lånekapital. Lånekapitalen udgør som udgangspunkt 1,5 gange egenkapitalen og der investeres 1/3 i aktieindeks og 2/3 i obligationer. Selskabet har en afkastmålsætning på 10% p.a., hvilket søges opnået ved at holde den rette blanding af aktier og obligationer, mindske risikoen ved at investere i aktieindeks, samt ved at være på flere markeder på én gang. På toppen af dette søger selskabet via anerkendte finansielle værktøjer at reducere udsvingene i porteføljen yderligere. Selskabet overvægter Nye Markeder.

Yderligere information kan ses under Afkast og Dokumenter

 • Charlotte Diamant

  Jeg har fuld tillid til Allan, der forstår at rådgive ud fra mine behov

 • Yasmin Tajik

  Historikken taler for sig selv, og mine investeringer ligger rigtig pænt. Uden jeg skal bruge tid på at spekulere. Og når man skriver til selskaberne, får man fat i chefen. Det synes jeg er perfekt. 

 • Klaus Falkesen

  Mit kendskab til Allan, investerings strategien og gennemsigtigheden i produkterne giver mig 100% tillid

 • Der findes i virkeligheden kun to slags investeringer – de fornuftige og de ufornuftige

 • Aktier og obligationer, stor spredning og lave omkostninger – virker det ikke meget fornuftigt?

 • Intelligent, begavet, gennemtænkt, logisk, klogt, realistisk, fornuftigt – Sjovt nok er det de færreste, der investere på den måde

 • Allans behagelige facon og store viden, giver mig tryghed i mine investeringer 

 • Jeg har fuld tiltro til Allans beslutninger, der i mange år har givet mig det forventede afkast

 • Det er meget trygt at investere hos Allan – han har et kæmpe overblik

Rådgivning

Vi gennemgår dine samlede investeringer og giver et bud på en WH Private løsning.

Vi tilbyder dig en personlig opfølgning og en direkte adgang til at investere efter vores principper. Til lave omkostninger og med konstant opfølgning.