2
1
2

WH Index Growth

WH Index Growth A/S er et skattefrit investeringsselskab, der investerer i obligationer og aktieindeks. Selskabet investerer med en kombination af egenkapital og lånekapital. Lånekapitalen udgør som udgangspunkt 1,5 gange egenkapitalen og der investeres 1/3 i aktieindeks og 2/3 i obligationer. Selskabet har en afkastmålsætning på 10% p.a., hvilket søges opnået ved at holde den rette blanding af aktier og obligationer, mindske risikoen ved at investere i aktieindeks, samt ved at være på flere markeder på én gang. På toppen af dette søger selskabet via anerkendte finansielle værktøjer at reducere udsvingene i porteføljen yderligere. Selskabet overvægter Nye Markeder.

Yderligere information kan ses under Afkast og Dokumenter